Základ mezinárodního přátelství
Vesnička je jedinečný čtyřtýdenní mezinárodní tábor, který byl prvním programem CISV a stále tvoří symbol úspěchu celé organizace. Delegáti vysílaní na tuto zkušenost plnou rozličných kultur a jazyků se účastní mnoha naučných, výchovných, kulturně poznávacích a sportovních aktivit, které kladou důraz na spolupráci mezi jednotlivými státy a bezproblémové mezinárodní soužití.
Delegace z různých zemí světa jsou tvořeny čtyřmi účastníky z každé země, přičemž v rámci jedné delegace je stejný počet chlapců a dívek, které doprovází jeden dospělý vedoucí starší 21 let. Vesničku vede organizační tým složený z dospělých osob (staff), vedoucím pomáhají praktikanti (JC – Junior Counsellors) ve věku 16-17.
 
Věková kategorie 11 let
Délka programu 28 dní
Celkový počet účastníků 10 až 12 delegací