Organizace CISV International byla založena v roce 1950 a působí v sedmdesáti členských asociací po celém světě. Naše Národní asociace (s plnohodnotným členstvím) a Podporované asociace (které se teprve připravují na přijetí plnohodnotného členství) pořádají vzdělávací programy a spolupracují na mezinárodní bázi právě díky jejich členství v CISV International. CISV International napomáhá jednotlivým asociacím tak, že koordinuje mezinárodní stránku programů a dohlíží na jednotné zásady řízení, odborné znalosti a podporu celé infrastruktury.
Pro více informací navštivte webové stránky CISV International.