Členové CISV Junior Branch (jakéhosi „oddílu mladých“) jsou mladí členové místní asociace CISV (mezinárodně „JBers“, v Česku jim říkáme prostě „junioři“), kteří rozvíjejí své mezikulturní a vůdčí dovednosti tím, že pořádají vzdělávací a společenské aktivity a také se jich účastní. Tito junioři (ve věku 15-26 let) často také aktivně spolupracují s vedením své národní asociace nebo pobočky a získávají tak cennou zkušenost aktivně se podílet na vedení své domovské organizace a nahlédnout více „pod pokličku“ fungování CISV na národní i mezinárodní úrovni. Prostřednictvím národní či mezinárodní sítě juniorů mohou také pořádat své vlastní regionální či mezinárodní aktivity a setkání, které se mohou vztahovat k rozličným tématům jako např. sociální spravedlnost nebo životní prostředí.