CISV vzdělává a inspiruje k takovým činům, jež povedou ve spravedlivější a mírumilovnější svět.

Co je CISV?

CISV International je celosvětová organizace, která vzdělává děti i dospělé tím, že se snaží je inspirovat k navazování přátelství napříč kulturami, ke vzájemné spolupráci a porozumění. Organizace byla založena roku 1950 a dnes ji tvoří na sedmdesát členských asociací v různých zemích, v nichž celkově působí přibližně dvě stovky poboček nebo místních sdružení. Za více než sedmdesát let jsme dětem, dospívajícím i dospělým poskytli jedinečnou zkušenost a možnost najít si přátele při některém z našich mezinárodních výchovných programů. Naše vzdělávací programy jsou inovativní, zábavné a neformální a snaží se v účastnících
vypěstovat umění kompromisu, přičemž je kladen důraz na aktivní učení prostřednictvím přímého zážitku; jednotlivé programy jsou určeny dětem od 11 let – v tomto věku se mohou zúčastnit původního a zcela unikátního programu “Vesnička”. Celkem nabízíme variaci čtyř mezinárodních táborů, výměnu v rámci rodin dvou států a také programy na lokální úrovni. Snažíme se v našich účastnících rozvinout takové dovednosti, aby z nich vyrostli jedinci se zájmem o okolní dění a stali se z nich aktivní, zodpovědní občané schopní prosadit své názory nejen ve svém okolí, ale i v rámci skupiny tvořené jednotlivci z různých zemí. Všechny
programy kladou důraz na přátelství, a konají se v souladu s naším hlubokým přesvědčením, že porozumění mezi národy lze docílit právě díky přátelství a úctě jednoho k druhému.

Náš cíl
CISV usiluje o spravedlivější svět bez zbytečných konfliktů a věříme, že všichni se můžeme zasadit o to, aby takový skutečně byl. Tato vize nám skýtá důležitý cíl či misi, již shrnuje naše “formulace cíle”: CISV vzdělává a inspiruje k takovým činům, jež povedou ve spravedlivější a mírumilovnější svět.

Naše hodnoty:

  • Přátelství
  • Inkluzivní přístup
  • Nadšení
  • Aktivní zapojení
  • Spolupráce