Utváření mezikulturních schopností
Program je založen na stejných výchovných principech jako ostatní CISV programy, avšak liší se tím, že si klade za cíl podpořit hlubší poznání dvou kultur pobytem mladých lidí v hostitelské rodině v zahraničí. Aktivity v rámci skupiny, jako např. mini-camp, jsou podstatným doplňkem ke každodennímu pobytu v rodině odlišné kultury. Program Interchange se skládá z dvou fází, přičemž v první fázi navštíví jedna delegace druhou, hostitelskou zemi, a v druhé fázi se jejich role vymění. Tento program není cennou zkušeností jen pro účastníka programu, ale pro celou rodinu a případně i pro lidi žijící v okolí účastníka, kteří se také mohou zapojit do tohoto programu. Delegace ze dvou zemí se skládají vždy z 6-12 účastníků, které doprovází dospělý vedoucí (21+ let), v případě větší delegace a vzdálené partnerské země také tzv. mladší vedoucí (18 + let)
Věková kategorie 14 - 15
Délka programu 14 – 28 dní každá fáze (fáze mohou po sobě přímo následovat nebo se uskutečnit s půlroční či roční pauzou)
Celkový počet účastníků Delegace ze dvou zemí, každá o počtu účastníků