Za více než šedesát let existence se organizace CISV International proměnila ve světové hnutí, které mladé lidi učí umění kompromisu, mezinárodní spolupráci a porozumění. Vychovali a inspirovali jsme tisíce dětí a mladých, jimž jsme pomohli rozvinout jejich potenciál tak, aby se dokázali zasadit o lepší svět.

Doris Allen – zakladatelka
Na sklonku rozjitřených čtyřicátých let dvacátého století rozvinula dětská psycholožka Dr. Doris Allen koncept organizace, jež by podporovala mezikulturní porozumění a přátelství jakožto nezbytný krok k nastolení míru na celém světě. Doris Allen nabyla přesvědčení, že
pokud děti z různých kultur dostanou možnost se společně setkat a při vzdělávacích programech se spřátelit, v dospělosti se z nich stanou poslové spravedlnosti a pacifismu.

 

 

Children’s International Summer Villages (Dětské mezinárodní letní vesničky)
Za několik málo let, za velké podpory dobrovolníků a stoupenců, se myšlenka doktorky Dorris Allen změnila ve skutečnost. V roce 1950 se v Ohiu zaregistrovala organizace Children’s International Summer Villages (CISV). Úplně první program “Vesnička” se konal v Cincinnati v roce 1951, a účastnily se jej děti z Rakouska, Velké Británie, Dánska, Francie, Německa, Mexika, Norska, Švédska a USA.

Dnešní stav
Od dob první Vesničky uspořádali dobrovolníci z jednotlivých poboček organizace CISV přes 6000 mezinárodních programů pro cca 230 000 účastníků.
Svět se od roku 1950 změnil a s ním i CISV. To dnes nabízí mezinárodní zkušenost lidem všech věkových kategorií, přičemž minimální požadovaný věk účastníků je 11 let. V souladu s původním záměrem zakladatelky Doris Allen se CISV snaží být jedinečnou a průkopnickou organizací. Oproti původnímu modelu o jednom programu nyní CISV nabízí sedm rozličných mezinárodních programů a oproti původní jedné Vesničce za rok nyní pořádá na 200 programů ročně, jichž se účastní cca 8000 lidí. CISV nadále roste a drží se svého původního přesvědčení, že spravedlivější a mírumilovnější svět je možné vytvořit prostřednictvím mezikulturní výměny, vzdělání a přátelství.