Rozvíjení schopností vést lidi
Jedná se o vzdělávací program určený speciálně dětem ve věku 14 a 15 let. Jeho cílem je poukázat na důležitost zodpovědnosti v životě každého z nás, posílení schopností vést lidi, pochopení kulturních rozdílů mezi státy apod. Každý camp pracuje s konkrétním, předem určeným tématem.
Účastníci na dané téma vedou diskuse, vzájemně si plánují jednotlivé aktivity (pod dohledem dospělého vedoucího, jenž je k dispozici pro případnou radu) a i v jiných oblastech se snaží držet tématu a detailně ho pochopit. Stejně jako další CISV programy, i Step Up je zaměřen na pochopení zvyků a tradic jiných světových kultur.
 
Věková kategorie 14 - 15 let
Délka programu 23 dní
Celkový počet účastníků Delegace z devíti zemí jsou tvořeny čtyřmi účastníky z každé země, přičemž v rámci jedné delegace je stejný počet chlapců a dívek, které doprovází jeden dospělý vedoucí starší 21 let. Celý camp probíhá pod dohledem skupiny dospělých vedoucích (staff)