Utváření dovedností
Krátkodobé kempy se zabývají tématy, které mladým lidem pomáhají rozvíjet mezikulturní otázky v regionálních souvislostech. Program posiluje hlavní hodnoty CISV, utvářejí organizační schopnosti spolu se schopnostmi vést lidi a zároveň podporuje další působení účastníků v rámci CISV.
Delegace z různých zemí světa jsou tvořeny čtyřmi účastníky z každé země, přičemž v rámci jedné delegace může být různý počet chlapců a dívek. Delegaci doprovází jeden dospělý vedoucí starší 21 let. YM vede organizační tým složený z dospělých osob (staff).
 
Věková kategorie 12 - 13
Délka programu 8 nebo 15 dní
Celkový počet účastníků Přibližně 32 účastníků plus organizační tým (staff).