Dialogem k přátelství po celém světě
Tvorba programu závisí z valné většiny na jeho účastnících. Ti si sestaví vlastní témata, kterými se chtějí během programu zabývat, a během vlastnoručně sestaveného denního rozvrhu jednotlivá témata rozebírají a na základě aktivit a diskusí si vytvářejí názory na záležitosti týkající se jedince či mezinárodní a mezikulturní společnosti, přičemž vždy kladou důraz na řešení problémů pozitivní cestou. Seminar Camp podněcuje zájem o dění v celém světě a rozvíjí smysl pro odpovědnost klidné soužití mezi jednotlivými národy a kulturami.
 
Věková kategorie 16 - 17 let
Délka programu 21 dní
Celkový počet účastníků 30 účastníků z různých zemí, na skupinu dohlíží zpravidla pětičlenná skupina dospělých (staff) pocházející z hostitelské země i jiných zemí