Vyjet s organizací CISV na tábor do zahraničí děti většinou považují za úžasný nápad – jenže jejich rodiče to mohou vnímat jinak! To samozřejmě chápeme. Víme, že si vy, rodiče, chcete být jistí, že o vaše dítě bude dobře postaráno a bude v bezpečí nejen během programu, ale i před ním a po něm. CISV považuje bezpečnost svěřených dětí za stěžejní. S pořádáním mezinárodních táborů a rodinných výměn máme za celá desetiletí bohaté zkušenosti a bezpečnost dětí a jejich ochrana nadále patří mezi naše priority. Mnoho našich dobrovolníků je současně i rodiči, kteří své děti posílají na programy pořádané organizací CISV v jiných zemích, nebo je na mě posílali někdy v minulosti. I oni se maximálně snaží o to, aby dětem byla poskytnuta co nejlepší péče.

Ochrana dětí
Pro ochranu dětí vyvinulo CISV International obsáhlé standardy a postupy, které jsou pravidelně revidovány a upravovány podle aktuálních potřeb. Naše Národní asociace mají dále i své vlastní postupy, které odpovídají zákonům daného státu nebo jiným požadavkům. Pořádající týmy programů a stejně tak i vedoucí jednotlivých delegací se účastní školení, které se týká ochrany dětí, předcházení a zvládání možných rizikových situací a také školení ve schopnosti vést lidi, aby se o svěřené děti dokázali náležitě postarat.
Naše standardy týkající se ochrany dětí a předcházení a zvládání možných rizikových
situací zajišťují toto:

  • Pořádající týmy programů i vedoucí jednotlivých delegací jsou pečlivě vybíráni místní organizací a jsou vyškoleni podle mezinárodně platných standardů
  • Poskytnuté reference vždy posuzuje místní organizace
  • Všichni členové pořádajících týmů i vedoucí musí před programem doložit svou dosavadní bezúhonnost
  • Všechny děti pod 16 let cestují s vedoucím ve věku nejméně 21 let
  • Hostitelské rodiny jsou „prověřenými“ členy CISV.

Zdraví a bezpečnost

Na začátku každého programu probíhá komplexní vyhodnocení možných rizikových situací a pořadatelskému týmu je v tomto oporou místní, regionální či mezinárodní síť zkušených „manažerů bezpečnosti“ (Risk managers). Všichni účastníci programů musí mít sjednané zdravotní pojištění a poskytnout pořadatelskému týmu podrobnosti týkající se jejich aktuálního zdravotního stavu. Na každém programu je vždy alespoň jedna certifikovaná osoba zodpovědná za poskytnutí první pomoci. Ta má na starost běžné ošetření či vydávání léků a v případě potřeby také zajišťuje komunikaci s místním lékařem či nemocnicí, přičemž uchovává všechny dokumenty související s možnou nemocí či úrazem. Zdravotní péče je vždy na dosah. Jen vzácně se stane, že dítě onemocní nebo se zraní, a v tom případě jsou rodiče co nejdříve informováni o aktuálním stavu a lékařské péči, jíž se jejich dítěti dostalo či má dostat.