Jedním z hlavních cílů CISV programů je také vzdělávání. To se opírá o čtyři základní pilíře, které jsou:

                             lidská práva

                             rozdílnost

                             konflikty a jejich řešení

                             udržitelný rozvoj

Každý rok se v CISV věnujeme podrobněji jednomu z těchto témat. Rok 2019 je rokem konfliktů a jejich řešení.

Chcete-li se o tématu dozvědět více, navštivte CISV web!