Step Up

Rozvíjení schopností vést lidi
Jedná se o vzdělávací program určený speciálně dětem ve věku 14 a 15 let. Jeho cílem je poukázat na důležitost zodpovědnosti v životě každého z nás, posílení schopností vést lidi, pochopení kulturních rozdílů mezi státy apod. Každý camp pracuje s konkrétním, předem určeným tématem.
Účastníci na dané téma vedou diskuse, vzájemně si plánují jednotlivé aktivity (pod dohledem dospělého vedoucího, jenž je k dispozici pro případnou radu) a i v jiných oblastech se snaží držet tématu a detailně ho pochopit. Stejně jako další CISV programy, i Step Up je zaměřen na pochopení zvyků a tradic jiných světových kultur.

 

Věková kategorie

14 - 15 let

Délka programu

23 dní

Celkový počet účastníků

Delegace z devíti zemí jsou tvořeny čtyřmi účastníky z každé země, přičemž v rámci jedné delegace je stejný počet chlapců a dívek, které doprovází jeden dospělý vedoucí starší 21 let. Celý camp probíhá pod dohledem skupiny dospělých vedoucích (staff)

 

Step Up 2018

 Belgie 14 let  naplněno 
 USA - Washington DC 14 let  naplněno 
 Kanda - Montreal 15 let  naplněno 
 Itálie - Trento 15 let  naplněno 

 

Step up 2017

Česká republika - Praha 14 let  naplněno
Norsko - Oppland 14 let naplněno
USA - Detroit 14 let  naplněno
USA - Smokey Mountains 14 let  naplněno 
Itálie - Milán 15 let  naplněno 

 

 

Step Up 2013 - Breaking the walls - Černošice

V roce 2013 úspěšně proběhl  další z mezinárodních letních táborů pro děti z rozličných zemí světa, který  uspořádala v červenci  ve dnech 5.7. - 27.7. naše organizace CISV International, v Černošicích u Prahy.

Smyslem celého podniku je navázat přátelství mezi dětmi z rozličných zemí. To vede k odbourávání negativních aspektů, jako jsou předsudky mající rasový, náboženský či jiný charakter. Step Up přivítal celkem 9 delegací ze zemí - Kanada, USA, Švédsko, Itálie, Norsko, Mexiko, Rakousko, Řecko a ČR, celkem tedy 36 dětí  ve věku 15 let, vždy 2chlapci a 2 děvčata z jedné země, 9 jejich vedoucích a o kemp se starali 4 zástupci Č.A.CISV International z České republiky.

Step Up je vzdělávací program určený speciálně dětem ve věku 14 a 15 let. Jeho cílem je poukázat na důležitost zodpovědnosti v životě každého z nás, posílení schopností vést lidi, pochopení kulturních rozdílů mezi státy apod. Každý tábor pracuje s konkrétním, předem určeným tématem. Účastníci na dané téma vedou diskuse, vzájemně si plánují jednotlivé aktivity. Step Up nechce být pouze hrou, ale i přípravou na život.

Záštitu nad kempem převzal hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák.
Kemp podpořil částkou 30 000,-Kč Středočeský kraj v rámci Podpory hejtmana.