Publikace

Organizace CISV vydává řadu publikací, které slouží ke komunikaci s účastníky, jejich rodinami, dobrovolníky a dalšími lidmi a společnostmi. Některé publikace slouží k marketingu, jiné zase přispívají k naplnění jednoho z našich cílů, kterým je zkoumání mezinárodních vztahů a nenásilného řešení konfliktů. Mezi publikace patří:

CISV News - Čtvrtletní online magazín s informacemi pro členy a investory.

CISV Annual Review - Každoroční zpráva o fungování organizace, zahrnuje informace o dosažených cílích a statistiky.

Mosaic Magazine - Každoroční publikace obsahující informace o našich programech Mosaic, které jsou činné v různých místních komunitách po světě.

Interspectives - Interspectives se specializuje na transkulturní vzdělávání a každé číslo má jíné téma.