Příležitosti

Chtěli byste věnovat měsíc svého času CISV a vzít čtyři děti na skvělý tábor třeba do Japonska? Nebo uvažujete o tom, že byste se do CISV zapojili na lokální úrovni a občas vypomohli s přípravou a vedení lokálních programů v rámci České republiky? Nebo byste se do organizace chtěli zapojit na mezinárodní úrovni? Existuje mnoho příležitostí, jak se zapojit do CISV coby dobrovolník či dobrovolnice, např.:

- Pracovat s dětmi a mladými lidmi na lokální úrovni

- Pořádat vzdělávací programy
- Stát se vedoucí malé delegace dětí či mladých lidí
- Pomoci české národní asociaci CISV v oblasti získávání prostředků či grantů na provoz, pomáhat se školením či marketingem
- Podílet se na vnitřním chodu mezinárodní neziskové organizace s padesátiletou tradicí
- Pomoci CISV rozvinout své působení v nových oblastech ČR