IPP

IPP - International People's Project = Konkrétní pomoc v zahraničí Tento inovační program je způsobem, kterým se účastníci prostřednictvím pomoci společnosti naučí novým dovednostem. Ve spolupráci s místními organizacemi se podílejí na praktických pracích, které se týkají témat, jako je ochrana přírody nebo imigrace. V souvislosti s daným tématem také zkoumají problémy ve své vlastní zemi a účastní se různých vzdělávacích aktivit. Doplňkové školení může poskytnout odborník v dotyčném oboru.
Věková kategorie 19+
Délka programu 14 až 23 dní
Celkový počet účastníků přibližně 25 účastníků včetně organizačního týmu