Family Weekend Jaro 2016

1Na přelomu dubna a května proběhl v Hotelu Legner u Ondřejova Jarní Family Weekend roku 2016. Během dvou dnů měly vyjíždějící delegace dostatek času na bližší poznání a dotáhnutí potřebných aktivit na letní programy. Jejich rodiče a rodiny si zatím měli možnost promluvit s koordinátory jednotlivých programů a lépe poznat celou Radu stojící za hladkým chodem českého CISV. Nechyběly aktivity plánováné Juniory pro děti a ostatní zájemce, ani seznamovací aktivita pro rodiče. Část programu jsme věnovali i letošnímu tématu v CISV, a to Udržitelnému rozvoji, tentokrát v podobě promítání dokumentu Cowspiracy o dopadu živočišné výroby na životní prostředí. Celý víkend jsme se těšili z krásného počasí i hojné účasti. Věříme, že jste si tyto dva dny s námi užili také!

Číst dál: Family Weekend Jaro 2016

VIP Village 2015

IMG 1784V létě 2015 jsme v Sedlčanech pořádali VIP Village s podtitulem "Village Ingites Power". Vesnička je program pro 11leté účastníky, je to první program, kterého mají možnost se zúčastnit a trvá čtyři týdny. Přicestovaly k nám delegace z Filipín, USA, Dánska, Německa, Brazílie, Ekvádoru, Norska, Izraele, Lotyšska a samozřejmě jsme měli také českou delegaci. Kromě dětí a vedoucích jsou na vesničce také JCs - 16/17letí účastníci, které bychom v českém prostředí přirovnali k praktikantům. Naši JCs byli kromě České republiky z Kanady, Belgie, Německa, Indonésie a San Salvadoru. Složení domácího home staffu, který celý program organizoval a zaštiťoval, doplnil international staff z Mexika. Během exkurzí účastníci navštívili blízky skanzen, kde měli možnost nahlédnout do způsoby života na českém venkově v dávných dobách, a hasičskou stanici, která jim umožnila vyzkoušet si některé hasičské náčiní a zblízka prohlédnout hasičské auto včetně všech jeho vymožeností, což se setkalo s velkým úspěchem. Nechyběl ani výlet do Prahy za nakupováním, tzv. shopping day. V půlce programu se koná tzv. Family/Leaders weekend - děti jedou do rodin, vždy ve dvojici s nějakým zahraničním kamarádem, a vedoucí spolu se staffem mají víkend pro sebe. Naši veducí se rozhodli ho strávit odpočinkem na Slapech. Na fotografiích také vidíte malé ochutnávky kutur jednotlivých státu, které se prezentují v rámci tzv. national nights. Děkujeme všem, kteří se na chodu vesničky jakkoli podíleli a těšíme se na společné pořádání programů v dalších letech!

Podívejte se také na video!

 

Více i programu vesnička si můžete přečíst také zde.

Číst dál: VIP Village 2015

Go East 2016 ve Zbraslavicích

16Go East je workshop primárně (ale nejen) určený juniorům ze Střední a Východní Evropy, který se koná každoročně v různých zemích našeho regionu. Celkově jsme letos přivítali kolem 60 účastníků (včetně staffu) z Izraele, Rakouska, Polska, Chorvatska, Francie, Slovinska, Portugalska a samozřejmě České republiky. Tématem bylo "Waste less, share better", což odkazovalo k celkové problematice v CISV pro rok 2016 - Sustainable development (Udržitelný rozvoj). Během prodlouženého víkendu jsme se bavili převážně o rozumném a udržitelném nakládání s přírodními zdroji, ale také i o tom, jak vypadá struktura fungování evropské JB nebo jak postupovat při plánování aktivity.

Číst dál: Go East 2016 ve Zbraslavicích

Local work - Recyklujme!

DSC 0005První Local work roku 2016 otevřela téma Udržitelného rozvoje, které se bude letos prolínat veškerým děním v CISV. Hlavní aktivita byla zaměřená na recyklaci a jakým způsobem můžeme věci použít znovu či jinak. Nechyběly klasicky ani aktivity zaměřené na vzájemné poznávání a čistě pro zábavu a zasmání. 

Číst dál: Local work - Recyklujme!

Vánoční bruslení

DSC 0451Na proscinové local work jsme opět vyrazili bruslit na stadion Nikolajka. Poté jsme se přesunuli do blízké restaurace, kde jsme si rozdali dárky, něco popili, pojedli, popovídali si a s přáním poklidných svátků s šťastného vykročení do roku 2016 jsme se rozešli domů.

Číst dál: Vánoční bruslení