Go East 2016 ve Zbraslavicích

16Go East je workshop primárně (ale nejen) určený juniorům ze Střední a Východní Evropy, který se koná každoročně v různých zemích našeho regionu. Celkově jsme letos přivítali kolem 60 účastníků (včetně staffu) z Izraele, Rakouska, Polska, Chorvatska, Francie, Slovinska, Portugalska a samozřejmě České republiky. Tématem bylo "Waste less, share better", což odkazovalo k celkové problematice v CISV pro rok 2016 - Sustainable development (Udržitelný rozvoj). Během prodlouženého víkendu jsme se bavili převážně o rozumném a udržitelném nakládání s přírodními zdroji, ale také i o tom, jak vypadá struktura fungování evropské JB nebo jak postupovat při plánování aktivity.