O nás

CISV je v České republice ojedinělá, nezávislá, nepolitická, od náboženských ideologií zcela oddělená, nevýdělečná a dobrovolnická organizace, která každoročně umožňuje mnoha dětem a mladým lidem poznat nové přátele, navázat kontakty na mezinárodní úrovni a nahlédnout pod pokličku vzdálených kultur.

 Ačkoliv CISV nabízí několik různých programů jejich základní myšlenka zůstává vždy stejná. Vzájemný kontakt mezi příslušníky rozličných zemí vede k odbourávání negativních aspektů, jako jsou předsudky mající rasový, náboženský či jiný charakter. Primárním zájmem organizace je tedy její výchovný proces. Další, a také významnou, úlohu sehrává CISV v prohlubování jazykových znalostí. Oficiálním jazykem je angličtina.

Dospělí vedoucí pro všechny programy jsou pečlivě vybíraní a vyškolení dobrovolníci. Nezbytnými podmínkami jsou: věk minimálně 21 let, ochota a schopnost pracovat s dětmi a vést delegaci, zkušenosti s cestováním. Vedoucími jsou většinou mladí učitelé, nebo studenti. Každý vedoucí musí připravit svou delegaci na účast v CISV programu a proto je zcela nezbytné, aby organizoval četné schůzky nejen se samotnými účastníky ale i s jejich rodiči. Všichni vedoucí absolvují nezbytná školení.