2017 rok Lidských práv

 

 Human Rights banner for blog

Jedním z hlavních cílů CISV programů je také vzdělávání. To se opírá o čtyři základní pilíře, které jsou:

                              lidská práva

                              rozdílnost

                              konflikty a jejich řešení

                              udržitelný rozvoj

Každý rok se v CISV věnujeme podrobněji jednomu z těchto témat. Rok 2017 je rokem lidských práv.

Chcete-li se o tématu dozvědět více, navštivte blog CISV!